از ساعت صفر بامداد سه‌شنبه ۱۶ مهر ماه، میزان سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به ۲۰ لیتر کاهش یافت.
طبق اخبار هپی‌کار، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: از ساعت صفر بامداد سه‌شنبه( ۱۶ مهر ماه) میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران در پمپ‌ بنزین‌ها به ۲۰ لیتر کاهش یافت.
قبلا این مقدار ۳۰ لیتر بوده است.
شهروندان می‌توانند با کارت سوخت شخصی در هر نوبت ۶۰ لیتر سوخت‌گیری کنند.